Европейската комисия започна пилотна процедура заради нарушения при малките водноелектрически централи (ВЕЦ) по българските реки. Комисията уведоми WWF България, че след жалба, подадена от организацията, е взето решение за започване на пилотна процедура.

София има срок от десет седмици да предостави информация на Брюксел, след което отговорите на българската страна ще бъдат анализирани. В случай че те са неудовлетворителни, от Комисията е възможно да открие наказателна процедура срещу страната.

Жители предупредиха за протести заради замърсяване на река Върбица

Жители предупредиха за протести заради замърсяване на река Върбица

54 наслени места в Кърджалийски със забрана за питейна вода

Пилотната процедура е задействана след две отделни жалби, които са обединени от Комисията. Първата е внесена от риболовен клуб "Балканка", Българско дружество за защита на птиците, Българско каяк общество и др. а втората - от WWF България, Сдружение за дива природа "Балкани" и рибарско сдружение "Балканка" - Благоевград.

Според жалбоподателите липсата на адекватен контрол върху ВЕЦ нарушава три евродирективи - за стратегическата екологична оценка, за хабитатите, както и рамковата директива за водите.

Проверяват река Батовска за замърсяване

Проверяват река Батовска за замърсяване

След като прокуратурата информира, че водите от мина "Оброчище" не се пречистват

Нарушенията са свързани с режима на издаване на разрешителни в противоречие с плановете за управление на речните басейни и екологичните оценки към тях.

Според сигналите, липсва контрол от страна на държавата. Еколозите смятат, че не се оценява комулативният ефект - всяка централа се оценява сама за себе си, без да се отчита ефектът, който централите по една река оказват заедно върху екосистемата.

Пуснаха първия ни хидрографски кораб в река Дунав

Пуснаха първия ни хидрографски кораб в река Дунав

Обща стойност на проекта е 6 146 508 лева

Увреждането на реките има изключително негативно въздействие не само върху природата, но и върху местните общности. Засегнати са и хората, чиито занимания или интереси са свързани с водата, например рибари и каякари.

Примерите, залегнали в основата на жалбите, са събрани посредством платформата dams.reki.bg. В нея се заснема и описва реалният ефект върху околната среда, оказван от съществуващите водноелектрически централи. Всеки гражданин може да изпрати снимков и видеоматериал, който след преценка бива публикуван.

Замърсяване убива рибата в река Мечка край Първомай

Замърсяване убива рибата в река Мечка край Първомай

Краварници изпускат фекалии в реката, уверен е кмета на село Поройна

От Българската секция на Световния фонд на дивата природа (WWF България) безусловно вярват, че възобновяемите енергоизточници трябва да бъдат развивани и ползвани. Тяхното изграждане и експлоатиране обаче не бива да става за сметка на биологичното разнообразие или да уврежда по какъвто и да било начин природата. Нуждата ни от чиста енергия не бива да бъде противопоставяно на опазването на природата.