Ежегодно почистване на четирите реки, които се вливат в езерото Мадра поиска областният управител на Бургас Вълчо Чолаков. Реките са Факийска, Средецка, Изворска и Русокастренска, съобщиха от община Бургас.

Според общинарите така ще има дългосрочно решение на наболелия проблем с наводненията. Пример за такова е почистването на река Русок астренска през 2018 година, за което Министерски съвет отпусна близо 62 хил. лв. - вече трета година в този район няма проблеми.

Община Бургас подобрява системата за ранно оповестяване при наводнения

Община Бургас подобрява системата за ранно оповестяване при наводнения

Монтират датчици на най-рисковите места

Областният управител настоява и за извършване на проучвания и евентуално изграждане на допълнителни диги. Според него, освен почистването, трябва да се съобрази и липсата на равномерност на притока на вода - дъждовете се изсипват за много кратко време в големи количества. Вероятно ще се наложи преизчисляване размерите на дигите и сеченията по речните корита, така че да отговарят на настоящите климатични условия.

Природата се променя, за да се избегнат бедствия, трябва да се адаптира изграденото към промените, смятат от управата и са започнали проучвания.

Според експертите, събрани от Чолаков, всичко, с което разполагаме като съоръжения е изграждано в друго време, при различни условия и цифри от днешните.

Сред бургаските селища, пострадали от последните валежи е село Кости. Там едно от възможните решения е удълбочаване на съществуващия през селото дол и изграждане на по-високи стени. Така дерето ще поема по-голямо количество вода и ще се избегне разливът, водещ до наводнения. Областният управител се надява след като бъдат определени проблемите да се намери и необходимото финансиране.

Относно битовите отпадъци, които реката в Средец изхвърли в града, Чолаков настоява да се използва цялата строгост на закона срещу лицата, които си позволяват да я превръщат в нерегламентирано сметище.

Ако хората не спрат да изхвърлят боклуци и всяка година институциите да чистят ефектът ще е същият, смята Чолаков, който се ангажира да съдейства за по-бързото изчистване на проблемните места.

Пети ден военни помагат на пострадалите при наводнението в Димчево

Пети ден военни помагат на пострадалите при наводнението в Димчево

Създадена е организация за непрекъсната 24-часова работа

Проблемът с непочистените дерета и речни участъци бе сред първите, с които областният управител се сблъска в началото на мандата си. Заради липса на средства бе потърсен труда на затворници. За шест години с тяхна помощ са изчистени хиляди метри речни участъци в област Бургас. С готов проект за европейско финансирани Чолаков опита да осигури багер, с който администрацията да чисти със собствени сили, независимо от ограничения си бюджет. За съжаление средствата не бяха отпуснати.

Припомняме, пет дни военните помагаха на жителите от наводнените къщи в село Димчево. На 2 февруари се наложи спешната евакуация на живущите в над 40 къщи, тъй като селото бе наводнено.

По-късно бе обявено бедствено положение.