Фалит грози Многопрофилната болница в Каварна, съобщава БНР.

Причината е липсата на кадри и финансова обезпеченост.

Лечебното заведение, което е с преобладаваща общинска собственост, има задължения от около 800 000 лв. и финансовото му състояние се влошава все повече в условията на извънредното положение.

Управителят на болницата д-р Хамза Велиев посочи, че работещите не са получавали заплатите си за първите три месеца на годината.

Около 300 000 лв. от задълженията са неизплатените работни заплати на персонала. Останалата сума е по неизпълнени договори с доставчици на консумативи, лекарства и услуги.

Д-р Вериев обясни, че заради пандемията едва 30% от легловата база са запълнени.

През последните пет месеца болницата в Каварна е получила от общината едва 30 000 лв.