Откриха огнище на птичи грип в Старозагорско, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните.

Вирусът е установен в индустриален обект за патици за гушене в село Малък дол, община Братя Даскалови.

Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, който не допуска разпространяване на болестта. В животновъдния обект се отглеждат около 7000 птици от различни възрастови категории.

Откриха второ огнище на птичи грип в Пловдивско

Откриха второ огнище на птичи грип в Пловдивско

Заболяването е установено в стопанство с около 500 кеклици и яребици

Около засегнатата птицеферма са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат населените места от община Братя Даскалови - селата Малък дол, Голям дол, Марково, Верен и Братя Даскалови; и 10-км зона - от област Стара Загора: общ. Братя Даскалови - селата Долно ново село, Малко Дряново, Найденово, Съединение и Партизанин, община Чирпан - селата Изворово и Средно градище; от област Пловдив: община Брезово - селата Тюркмен, Чоба и Чехларе.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движения на патици и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес.

От БАБХ припомнят, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на птичи грип, не крие опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.