Откриха ново огнище на птичи грип в Пловдивско, съобщава Българската агенция по безопасност на храните.

Заболяването е установено в стопанство с около 500 кеклици и яребици в землището на село Стряма.

Обектът попада в 3-км предпазна зона на огнището, открито миналата седмица.

След установена висока смъртност при птиците в последните няколко дни, от стопанството незабавно информирали Агенцията по храните. Взетите проби потвърдили като положителни за инфлуенца от вида H5N1 от НРЛ за Инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест.

Огнище на птичи грип в птицеферма в Пловдивско

Огнище на птичи грип в птицеферма в Пловдивско

Умъртвяват над 30 000 кокошки

Разпоредени са мерки за хуманно умъртвяване на птиците в засегнатия волиер, обезвреждане на труповете и замърсените материали.

Остават в сила мерките за контрол на заболяването в създадените предпазни и надзорни зони. Забранява се придвижване и транспортиране на птици към и от засегнатия обект включително и за целите на разселване на птици за подновяване на дивечовия запас за период до вдигане на забраните по създадени предпазна и надзорна зона.

БАБХ напомня, че есенно-зимният сезон е високорисков за заболяването и призовава собствениците да отглеждат птиците си в затворени помещения. При всяко отклонение от здравния статус на птиците стопаните незабавно да информират ветеринарен лекар.