Наднормено запрашаване на въздуха е измерено вчера в 4 града в страната, съобщи на сайта си Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/.

Градовете са Видин, Несебър, Стара Загора и Смолян.

В Гълъбово обаче са измерени наднормени стойности на серен диоксид във въздуха. Регистрираните стойности са 2 пъти над средночасовата норма. Като в Стара Загора 1.14 пъти е измерено превишаване на стойностите на фини прахови частици. Това са най-високите стойности за вчерашния ден.

Според Изпълнителната агенция високите концентрации са следствие от едновременната работа на мощностите в "Брикел", "ТЕЦ Марица изток 2", ТЕЦ "Ей и Ес“ и ТЕЦ "Контур Глобъл Марица изток 3".