Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Пловдив е наложила глоба в размер на 40 000 лева на стъкларски завод. Санкцията е заради нарушения по изпълнение на условията от комплексното разрешително, съобщават от РИОСВ.

Експерти от екоинспекцията са извършили планова проверка в „Дружба Стъкларски Заводи“ АД. При инспекцията те са установили, че предприятието извършва производствена дейност във ванна пещ № 1 без монтаж на пречиствателно съоръжение с керамични елементи. Липсвало и писмено потвърждение от екоинспекцията за изпълнение на условията и изискванията по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Наказателното постановление за установеното нарушение е издадено от шефа на пловдивската екоинспекция.

На завода са наложени и текущи санкции от 3860 лв. месечно за констатирани превишения на емисионни норми по показател азотен оксид на два точкови източника към две ванни пещи.