Само за един ден, вчера, бяха съставени четири акта за нарушения на Закона за горите в района на Ихтиман.

Едно от нарушенията беше установено при проверка на конска каруца, натоварена с 1,5 пр. м. куб. немаркирани дърва за огрев. Дървесината, каруцата и един брой бензиномоторен трион са задържани в ТП "Държавно горско стопанство Ихтиман", а на нарушителя е съставен акт.

Останалите три акта са съставени след проверка на обект за съхранение, преработка и експедиция на дървесина, при която се установило, че складът не разполага с необходимата система за видеонаблюдение. Не е представен и дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина.