В изпълнение  Виенския документ - 2011 на тридневно посещение в нашата страна е инспектираща група от Руската федерация. Тя ще проведе инспекция на военните дейности в район, с център Пловдив, в който са включени  основни формирования от Българската армия, съобщават от  пресцентъра на Министерството на отбраната.

Виенският документ е първото международно споразумение, установяващо система от мерки за укрепване на доверието и сигурността във военната област. Те целят повишаване на откритостта и прозрачността по отношение на военните дейности, извършвани на територията, заобикалящите морски зони и въздушното пространство на всички европейски държави (за Русия от западната граница до Урал) и страните-членки на ОССЕ от Централна Азия.

В програмата на инспектиращата група от Руската федерация за вторник са предвидени срещи с командирите на военните формирования от определения за инспекция район. В 15.00 ч. инспектиращата група ще посети полигон Ново село.