Българинът изхвърля по 443 килограма битови отпадъци на година. Това показват данни от Националния статистически институт, цитирани от Дарик. Данните са на база количества събран боклук. 99.6 на сто от населението обхваща събирането на отпадъците – 4578 населени места.

Битовите отпадъци за миналата година са били изчислени на базата на данни както от редовното годишно статистическо наблюдение, така и от Националната информационна система за отпадъците на Изпълнителната агенция по околна среда.

3 193 000 тона са били битовите отпадъци през 2014 година. Депонираните битови отпадъци са общо 1 265 000 тона. 298 000 тона битови отпадъци са били предадени директно за рециклиране. В съоръжения за вторично третиране са предадени 1 598 000 тона отпадъци. 534 000 тона строителни отпадъци са сърбани в депата за битови отпадъци.

161 са били системите за битови отпадъци миналата година. 27 от тях са регионални. Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци.

В същото време се закриват изградени в миналото и неотговарящи на еконормите депа за битови отпадъци.