Излюпиха се първите две къдроглави пеликанчета от новосформираната през 2016 г. колония, разположена на една от изкуствените платформи.

Платформите са построени преди 5 години от Дирекцията на природен парк "Персина" и Българско дружество за защита на птиците-БДЗП в блатото Песчина на остров Персин-Белене.

За втора поредна година новосформираната колония от къдроглави пеликани в блатото Песчина на остров Персин успява да отгледа малки. Това е огромен успех за природозащитата в България, защото до миналата година единственото място в страната ни, където гнездяха къдроглави пеликани беше езерото "Сребърна".

След почти 60 години прекъсване, видът започна да строи гнезда и вече да отглежда поколение и на създадените с помощта на човека изкуствени платформи в блатото Песчина.

Увеличават се двойките къдроглави пеликани на остров Персин

Увеличават се двойките къдроглави пеликани на остров Персин

Едва през миналата година 7 двойки имаха поколение за последните 50 години

Розовите пеликани гнездят за първи път в Персина, като за последните няколко десетилетия са известни малко на брой опити за пристъпване към гнездене на вида в езерото Сребърна, но повечето от тях неуспешни.