Изследват чистотата на реките Разметаница и река Джерман заради намерена измряла риба, съобщи БНР.

Взети са проби и се чакат резултатите за чистотата на водите на Разметаница край ТЕЦ "Бобов дол" и при вливането ѝ в река Джерман след получени сигнали за умряла риба в този участък, поясниха от РИОСВ-София. Ако бъдат установени замърсявания, ще бъдат предприети съответните наказателин мерки.

Взети са водни проби за участъка от река Джерман преди вливане в река Струма. При участък от река Джерман, след вливане на река Разметаница, между с. Блажиево и с. Усойка и при участък от река Разметаница в с. Големо село, преди заустване на отпадъчните води на "ТЕЦ Бобов дол". Измерените експресни показатели на място са в норма.

При участъка от река Разметаница, преди вливане в река Джерман, след заустване на отпадъчни води от ТЕЦ "Бобов дол", е установено превишение на нормата за добро екологично състояние на водното тяло по показател рН и електропроводимост. Взети са водни проби от отпадъчните води, зауствани от площадката на "ТЕЦ Бобов дол".

След получаване на резултатите и установяване на превишение на определените в Комплексното разрешително норми ще бъдат предприети административно-наказателни мерки от страна на РИОСВ-София съгласно екологичното законодателство. Според местните хора, ако има замърсяване, то ще да е от централата.