Извеждат от работен режим биоцентралата в село Труд, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

На 12 октомври 2020 г. директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) наложи принудителна административна мярка (ПАМ) на оператора "Билд инвест сит" ООД, с която се спира дейността на биоцентралата в село Труд, считано от датата на връчването й.

Инсталацията е в процес на постепенно безопасно извеждане от експлоатация под надзора на РИОСВ - Пловдив. Целта е да се избегнат взривоопасни ситуации, свързани с неприключилата ферментация на остатъчната смес в реакторите, както и да се предотврати изпускане на неорганизирани емисии извън границите на обекта.

РИОСВ спира дейността на биоцентралата в село Труд

РИОСВ спира дейността на биоцентралата в село Труд

Докато дружеството не докаже, че е предприело необходимите мерки

Дебитът на производствения биогаз към момента е спаднал до 80%. От 7 октомври е преустановена доставката на животинска тор и съответно зареждането на ферментаторите.

Двата блока, в които се съхранява силажът, са празни, а в перколатната вана има минимално количество течност. Извършва се регулярно извозване на течна и твърда фракция биотор, като твърдата фракция се съхранява на бетонирана площадка в биг-бегове. На площадката и извън границите й не се усеща характерната за производствения процес миризма. След спадане на дебита на произвеждания биогаз под 20% от оптималното производство ще бъде изключен и когенерационният модул, с което ще се преустанови подаване на ел. енергия към "ЕВН" ЕАД, обясняват от МОСВ.

рокът на действие на принудителната административна мярка за спиране дейността на биоцентралата е до писмено потвърждение от РИОСВ - Пловдив, че дружеството е предприело необходимите мерки за недопускане при никакви обстоятелства на миризми и газови емисии от процесите на съхранение на суровини и течна фракция от ферментационния продукт.

"Демократична България" иска публичност за биоцентралата в село Труд

"Демократична България" иска публичност за биоцентралата в село Труд

По думите им се намираме в ситуация на пин-понг между институциите

Обектът е спрян докато се получи потвърждение от министъра на здравеопазването, че липсва опасност за здравето на хората. Собственикът на дружеството обжалва по съдебен ред предварителното изпълнение на заповедта за административната мярка, но с определение на Административен съд - Пазарджик жалбата му беше отхвърлена.