Правителството одобри допълнителни разходи за 2018 година в размер на 300 000 лв. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници, съобщиха от пресслужбата на МС.

Военните паметници са публична общинска собственост, с изключение на тези, определени от министъра на отбраната за публична държавна собственост.
По данни на МС много общини в страната отправят до Министерството на отбраната предложения за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници.

Средствата в размер на 300 000 лв. ще бъдат разпределени между над 60 общини, сред които: Петрич, Средец, Сунгурларе, Свищов, Стражица, Ново село, Роман, Дряново, Добрич, Крумовград, Момчилград, Ловеч, Луковит, Гулянци, Чипровци, Перник, Ковачевци, Левски, Долни Дъбник, Марица, Тутракан, Силистра, Сливен, Елин Пелин, Своге, Казанлък, Любимец, Тунджа, Стралджа и други.

С приблизително 180 млн. лева ще бъде финансирано изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък.

Няма да има референдум за RDF инсталация за изгаряне на боклук в София

Няма да има референдум за RDF инсталация за изгаряне на боклук в София

Столичният общински съвет отхвърли искането

Правителството даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." да подпише договор със Столична община в партньорство с "Топлофикация София" ЕАД за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък.

Проектът се финансира от оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", като общата му стойност е приблизително 370 милиона лева, а отпуснатите безвъзмездно средства са приблизително 180 милиона лева.

Борисов да се намеси за изграждането на завод за изгаряне на RDF иска Симеон Славчев

Борисов да се намеси за изграждането на завод за изгаряне на RDF иска Симеон Славчев

Такса смет в София не е справедлива, заяви общинският съветник

С приетото решение става възможно стартиране на дейностите по изграждането на инсталация за оползотворяване на RDF отпадък, образуван от работата на инсталацията за механично биологично третиране (МБТ) на битовите отпадъци на Столична община преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия.

Целта на проекта е да се осигури оползотворяването на образуваната в инсталацията за МБТ на Столична община RDF фракция, с което ще се осигури цялост и устойчивост на управлението на битовите отпадъци на Столична община.