Кадифена потапница е забелязана в района на Дуранкулашкото езеро за пръв път за последните 15 години, информират от Българско дружество за защита на птиците. 

Видът е много рядък за нашата страна и прелита до тук само по време на миграция.

Наблюдението е направено от екип на Българско дружество за защита на птиците по време на теренни проучвания в района на Приморска Добруджа.

През 2015 година кадифената потапница е категоризирана като световно застрашен вид, защото е отчетен спад от 40 на сто от световната популация на вида.

Видът е северно зимуващ, като се задържа в района на Балтийско море, където може да бъде наблюдаван в морето, както и в района на Германия и Полша.

До България достигат изключително рядко единични индивиди, като е по-вероятно кадифената потапница да бъде забелязана по река Дунав, някои вътрешни язовири и по Южното Черноморие.

Екипът направил наблюдението е на мнение, че е възможно кадифената потапница и друг път да е посещавала инцидентно Дуранкулашкото езеро.

Според тях, въпреки, че районът се посещава редовно от орнитолози и туристи с цел наблюдение на птици не е регистрирано нейно наблюдение от края на 90-те години до момента.