Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) пита ВиК оператора в Стрелча какви са предприетите мерки за решаването на проблема с водоснабдяването в града.

КЕВР е започнала проверка за изясняване на обстоятелствата по случая и изисква в 3-дневен срок дружеството да представи становище за проблемите с водата в Стрелча.

Операторът трябва да изготви писмен доклад за населените места и броя на жителите, засегнати от нарушеното водоснабдяване, експлоатационното състояние на поддържаните ВиК активи, компрометираните водоизточници, както и за броя и резултатите от взетите проби за качество на питейната вода от момента на възникване на проблема.

Над 5 млн. лв. трябват за решаването на проблема с водата в Стрелча

Над 5 млн. лв. трябват за решаването на проблема с водата в Стрелча

В града вече има 2 водоноски

Дружеството следва да информира подробно и за установените причини, довели до рязко влошаване на качеството на предоставяната водоснабдителна услуга.

КЕВР настоява и ВиК операторът да предостави в указания срок и информация за начина, по който потребителите са уведомени за прекъсването на водоснабдяването.

Трябва да се предоставят данни и за това дали дружеството е изпълнило задължението си да осигури алтернативно водоснабдяване с питейна вода, например с водоноски.

Освен всичко това операторът трябва и да даде срок за възстановяването на водоснабдяването.

Припомняме, градът е вече втори ден в бедствено положение. Там няма питейна вода и никаква яснота кога услугата ще бъде възстановена.

Пречиствателната станция също е проблемна заради неработещ утаител и се разчита само на филтри, които обаче не могат да пречистят водата.

Над 5 млн. лв. трябват за решаването на проблема с водата в Стрелча

Над 5 млн. лв. трябват за решаването на проблема с водата в Стрелча

В града вече има 2 водоноски