Общинският съвет в Банско прие предложената от кмета на общината Иван Кадев нова Наредба за преместваемите обекти, другите елементи на градското обзавеждане, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на общината.

В нея коректно се уреждат зоните за поставяне на обектите по наредбата и се въвеждат нови срокове за разрешителните. Ползването на минерална вода от сондажите в град Добринище предизвика оживени дискусии.

Бившият кмет на Банско Георги Икономов остава независим съветник

Бившият кмет на Банско Георги Икономов остава независим съветник

Беше кандидат за кмет от ГЕРБ, пристана на Цветанов

Съветниците избраха временна 5-членна комисия, която да извърши проверка за правомерното ползване на термална вода.

Припомняме, че по време на сесията общинският съветник Георги Икономов заяви, че остава в местния парламент като независим.

Заседанието беше закрито.