Компенсирането на "Топлофикация" - София за високите цени на природния газ очаква одобрение от Европейската комисия. Механизмът за получаване на тези компенсации вече е изпратен за одобрение от ЕК, в него софийската Топлофикация е включена за месеците декември 2021 и януари 2022 г.

Министерство на енергетиката предлага директно компенсациите да се насочат за покриване на част от фактурите за природен газ към съответния доставчик. Очаква се компенсациите да са в размер около 140 млн. лв. общо за крайните битови потребители и топлофикационните дружества.

Днес е била проведена среща между министъра на енергетиката Александър Николов и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, присъстваха и зам.-министърът на енергетиката Пламен Данаилов, зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов и изпълнителния директор на "Топлофикация София" Александър Александров.

Регулираната цена на природния газ в цената на топлинната енергия за първото тримесечие на 2022 г. е 48,80, а цената на природния газ постоянно се увеличава - през декември тя беше 102,33 лв., а през януари 2022 г. - 133,41 лв. Това води до натрупване на загуби.

По време на срещата беше обсъден и напредъкът по плана за модернизация и финансова стабилизация на "Топлофикация София", който беше изготвен от консултантската компания Black&Veatch с безвъзмездна помощ от американското правителство.

Планът предвижда изграждане на нови когенерационни мощности за производство на електрическа енергия, които ще генерират допълнителни приходи за дружеството и ще стабилизират цената на топлинната енергия за гражданите. "Топлофикация София" вече е внесла уведомленията за инвестиционните намерения за изграждане на две нови инсталации с 240 MW мощност всяка. В момента продължават разговорите за осигуряване на финансиране и изготвяне на документацията за изграждане, която се очаква да е готова до средата на годината.