щиглец (Carduelis carduelis), архив news.bg
Експерти на РИОСВ-София са конфискували 30 защитени пойни птици при направени проверки на пазар за животни в кв. Подуяне и пазар Битака, кв. Малашевци.

Птиците са от видовете: щиглец (Carduelis carduelis), зеленика (Carduelis chloris), планинска чинка (Fringilla montifringilla) и елшова скатия (Carduelis spinus), коита са били изложени в кафези с цел незаконна търговия.

Птиците са пуснати на свобода в естествената им среда със заповед на директора на РИОСВ - София.

На място е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Всички видове пойни птици са защитени от Закона за биологичното разнообразие.
Улавянето, притежаването, продажбата и убиването им представлява административно нарушение. Съгласно ЗБР глобата за такова нарушение е до 5 000 лв.

По време на проверката е иззета и коруба от шипобедрена костенурка, която също е защитен вид и търговията с живи или мъртви екземпляри е строго забранена.