Коригират коритото на река в Радомирско, за да не се замърсяват с повърхностни води минералните извори в село Долни Раковец. За целта ще бъде изграден отбивен канал, съобщи БНР.

Термоминералното находище включва 10 субтерминални извори с температура на водата от 20 до 31 градуса.

Заради затлачване на река Стефановска водите ѝ преминават през водните огледала на изворите и ги замърсяват. Това налага в участък в землището на село Стефаново с дължина около 390 метра да бъде направена корекция.

Новото трасе ще бъде успоредно на съществуващия път и в по-голямата си част ще съответства на естественото местоположение на речното корито.

Теренът е разделен на две, като в единия участък ще бъдат монтирани стоманобетонни секции, а в другия ще бъде издигната стоманобетонна дига.

Предвидено е и изграждането на охранителна канавка в западната част на термоминералното находище.

Възложител на проекта е Община Радомир.