Международната рейтингова агенция Standart&Poor"s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Община Стара Загора. От "ВВ+" със стабилна перспектива рейтингът на Стара Загора е повишен на "ВВВ-" със стабилна перспектива, вследствие присъждането на същия рейтинг на Република България. По правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг от този на държавата.

От рейтинговата агенция съобщават, че след повишението на рейтинга за България на "ВВВ-" със стабилна преспектива на 1 декември, самостоятелният кредитен профил на Стара Загора е оценен с "bbb-", което води до повишаване на рейтинга ѝ на "ВВВ", с очакванията на агенцията, че въпреки лекото понижаване на финансовите резултати, текущият дълг и ликвидността ще останат структурно непроменени.

Горанов хвали пред Борисов кредитния рейтинг на страната

Горанов хвали пред Борисов кредитния рейтинг на страната

Радев обясни, че ситуацията с дъждовете в страната е под контрол и подготвя подробности за акция по злоупотреба с лекарства

Стабилната перспектива отразява очакването, че дефицитът на Общината след капиталови разходи ще остане в рамките на по-малко от 5 % от приходите, което ще позволи да се поддържа нейната текуща ликвидност при незначително увеличение на дълга.

"Рейтингът на Стара Загора има положително развитие поради по-добро структурно изпълнение на бюджета, нисък дълг и големи касови резерви, които се предполага, че временно и умерено ще намалеят през следващата фаза на изпълнение на капиталовата програма от финансирани от ЕС проекти през следващите пет години. Рейтингът остава ограничен от развиващата се, но небалансирана институционална рамка и слабата местна икономика", съобщават те.

"Също така считаме, че докато града теоретично има гъвкавост при по-малко от 50 % от източниците си на приходи, то все пак Общината е някак си ограничена в способността си да използва тази гъвкавост. Считаме също така, че има относително слаби рискове, произтичащи от общинските компании и други потенциални непредвидени разходи", е записано в обосновката на Стандарт енд Пуърс.

"Отнасяме се отговорно към поверената ни община", коментира кратко по този повод кметът Живко Тодоров.

Много ниските дългова тежест и непредвидени задължения, адекватната ликвидност и доброто изпълнение на бюджета са посочени като основни рейтингови фактори от Стандарт енд Пуърс.