На своето заседание Националният кризисен щаб взе решение да разшири дейностите по почистването, като включи пространствата около болниците и столичните Диагностично-консултативни центрове.

Мобилизираните екипи и техника ще продължат работата си по почистването на площите около, както и извозването на отпадъци от детските градини и училищата нерегламентираните сметища.

До момента, по данни на депо Суходол,  количеството извозени битови отпадъци до 26 април е 4 163,5 тона.

От началото на почистването на нерегламентираните сметища на територията на Столична община до 23 април депонираните количества в депо Враждебна са 13 447 куб.м.