Предвиждат изграждане на скоростен екологичен транспорт във Варна, съобщава БНР.

Предложението беше разгледано на заседанието на ПК "Финанси и бюджет".

В случай че проектът се осъществи, т. нар. "леко метро" ще обхваща трасето от индустриалната зона на града до курорта "Златни пясъци".

Проектът ще се реализира като част от инфраструктурния обект "Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител" в участъка от бул."Васил Левски" до пътен възел Летище, район Младост, район Владислав Варненчик".

Мотивите за изграждането на метрото са увеличеният брой на автомобили в града, намалената пропускателна способност на голяма част от уличната мрежа, влошената екологична обстановка, големите задръствания и трудното предвижване с градския транспорт.

Заложената сума за целта е 240 000 лв.Тя ще бъде изразходвана за предпроектни проучвания, определяне на терен за депо и изграждане на бул."Цар Освободител" и изготвяне на техническо задание за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект - фаза технически проект. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Общината за 2020 г. като компенсирана програма.

Решението ще бъде окончателно прието на заседание на Общинския съвет.