Лешояд се настани в Сливен. От "Зелени Балкани" съобщават, че граждани им изпращат сигнали за любопитния случай. Те посочват, че птицата е в сравнително добро състояние, лети и по тази причина не може да бъде заловена.

От Сдружението поясняват, че за птиците не се използват упойващи стрели, поради което лешоядът може да бъде заловен само е крайно изтощен или ранен и не може да литне.

Лешоядът не е опасен по никакъв начин за хората, уверяват те и допълват, че става въпрос за рядък и защитен вид, възстановен в Стара планина, благодарение на съвместните усилия на "Зелени Балкани", Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици.

Лешоядите се внасят от други страни. Много от тях са птици от зоопаркове, които са свикнали с хората, търсят близост с тях и затова трудно "подивяват".