Горските инспектори препоръчват на гражданите да не закупуват дървесина от неизвестни лица, особено когато тя се доставя с леки автомобили и през тъмната част на денонощието. Зачестяват случаите на купуване на незаконна дървесина. 

Горски инспектори от Регионална дирекция на горите - Русе са задържали 60 куб. м. незаконни дърва за огрев при съвместна проверка с МВР - Исперих в с. Свещари, общ. Исперих. Инспекторите са открили незаконното количество дърва в два частни имота. Дървата за огрев са без превозен билет и без контролна горска марка. Съставени са два констативни протокола и срещу нарушителите са образувани две досъдебни производства.

От началото на месец май 2020 г. горски и полицаи извършват системни проверки за законния произход на наличните дърва за огрев на адреси в гр. Разлог. При проверките са констатирани редица нарушения, като са задържани - общо 15 куб. м иглолистна и 8 куб. м широколистна дървесина.

Горските са установили, че хората закупуват дървата за огрев от лица, които са системни нарушители. Съставени са актове за констатираните нарушения, като за случаите е сезирана и Районна прокуратура - Разлог.

Изпълнителна агенция по горите апелира при закупуване на дърва за огрев задължително да се изисква документ за законен произход - превозен билет, като следва да съхраняват превозния билет не по-малко от три години.