През месец октомври децата от социално слаби семейства в Търговище, които имат повече от пет неизвинени отсъствия са се увеличили с пет пъти в сравнение с месец септември, съобщи БНР.

Увеличение на броя на отсъстващите ученици има и в Разград, където от социални помощи ще бъдат лишени 65 семейства.

Близо 70 социално слаби семейства от община Търговище пък няма да получат  между 18 и 20 лева на дете заради натрупани повече от 5 неизвинени отсъствия за октомври. Освен това повечето от семействата в община Търговище имат по две отсъстващи деца през месеца.

От областната дирекция „Социално подпомагане" в Разград пък съобщават, че за месец октомври общо 212 домакинства от 7-те общини на областта ще бъдат лишени от семейни помощи.

Техният брой е най-голям в община Кубрат - 55 семейства. Най-малко отсъствия имат децата на социално слаби семейства в общините Самуил, Цар Калоян и Исперих.