Мечка с малко мече броди из Витоша. За това предупредиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник.

Животните са били заснети в района на ТП Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" в границите на Природен парк "Витоша".

За да проверят сигнал за нападение от кафява мечка на пчелин в частен имот в района, експерти от отдел "Биоразнообразие, защитени територии и зони" поставили фото капани.

На 4 и 6 декември устройствата заснели две мечки - майка с малко. Кафявата мечка, която се среща в България, е защитен вид, включен в Червената книга. Макар и едро, тя е едно от най-плахите диви животни и избягва срещите си с човека. Обикновено мечката усеща човешкото присъствие отдалеч и се оттегля спокойно.

По-опасна обаче може да бъде срещата с майка с малко мече, защото тя го защитава на всяка цена.

От РИОСВ призовават гражданите при намиране на екземпляри от защитен вид незабавно да сигнализират екоинспекцията и да не безпокоят животните до пристигането на експерти.