Във връзка с публикации в медиите, според които главният архитект на София е издал разрешение за проектиране на висок 15 метра балнеоложки комплекс на територията на парка на резиденция "Лозенец", министерство на отбраната съобщава, че не предвижда никакво строителство на територията на парка на резиденцията.

"Резиденцията е предоставена безвъзмездно за управление на Министерството на отбраната за държавни представителни нужди с Решение на Министерския съвет № 488 от 17.07. 2002 г. На основание Постановление № 54 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. имотът е предоставен за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". И в двете ведомства не е постъпвала по официален път информация за каквито и да било инвеститорски намерения относно строеж на обект на територията или в близост до парка на резиденцията и не е искано тяхното становище", обяснява министерството.

"Възможно е да става въпрос за разрешение за проектиране на сграда върху частен имот, който не е в рамките на резиденция "Лозенец".

"Всички въпроси, свързани с разрешения за строителство в частни имоти на територията на София следва да бъдат отправяни към компетентните органи - Столична община и главния архитект на София", допълва министерство на отбраната.