15 национални младежки организации са поканени да участват в среща във връзка с разработването на проект за Закон за развитие и закрила на младежта.

Сред поканените са и всички младежки организации на политическите партии.

Ще бъдат обсъдени механизмите за включване на техни представители в предстоящите обсъждания по законопроекта.