Договор за въвеждане на онлайн система за умно управление на отпадъците подписа община Монтана. Това съобщи БНР.

"Надявам се тази система да оптимизира услугата за сметосъбиране максимално. Върху 747 контейнера в различните зони на Монтана са поставени датчици. Чрез тях автоматично се отчита степента на запълване със смет. След натрупване на данните за изхвърлените количества, движението и работата на камионите за сметосъбиране ще бъдат приложени автоматизирани изчисления на маршрути и навигация. Очаква се от спестяването на ресурси да бъдат намалени разходите за извършване на услугата и да се въведе по-добър контрол", заяви Живков.

Индонезия връща на Запада 547 контейнера с боклуци

Индонезия връща на Запада 547 контейнера с боклуци

Не иска да бъде сметище за боклуците на Запада

"На практика ще направим интеграция на данните от приходите от такса смет с тези, които отчита онлайн системата от умното сметосъбиране. След натрупването на определена статистика ще може да се направи съпоставка между това какви количества смет се натрупват от гражданите в различните райони и какви са приходите от такса смет в тези райони", уточни заместник - кметът на община Монтана Диман Георгиев.

Борисов отвоювал чистотата на София от Румен Гайтански-Вълка

Борисов отвоювал чистотата на София от Румен Гайтански-Вълка

По думите му София е по-чиста от Берлин от 10 години

"Това е първата система за умно сметосъбиране, заяви Иван Иванов. В Северозапада бе изградена мрежа от нова технология, която гарантира сигурността и възможността за такъв тип решения. Това е една много сериозна крачка в бъдещето. Първо се въвежда контрол върху сметосъбирането като услуга и върху изразходваните средства от такса смет, второ- подобрява се чистотата на града и трето- въвежда се по-голяма прозрачност за хората. Допълнителният бонус за гражданите е, че предстои да бъде разработено безплатно онлайн приложение, което ще предлага информацията къде най-близо има незапълнен контейнер.