За втори път Съдът на ЕС ще наложи санкция на България заради забавяне на рекултивацията на старите общински депа. Така санкция вече е била налагана заради неизпълнение на решение по дело С-145/14 от 15.07.2015 г. - непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общо 113 общински депа.

От Министерството на околната среда и водите съобщават, че все пак санкции ще има само за 24 от депата за неопасни отпадъци, които все още не са рекултивирани, тъй като за 4 месеца МОСВ е успяло да намали с 57% забавените проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. и ПУДООС.

От периода от май до септември септември 2021 г. е приключила техническата рекултивация на 27 депа на общини Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, Брацигово, Копривщица, Пордим, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна Митрополия, Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино - 2 бр., Долни Дъбник, Бяла (Русе), Несебър, Гълъбово, Велико Търново, Казанлък, Поморие, Белоградчик и Самоков, което представлява 57% от забавените проекти.

За сравнение през целия период от шест години (от 2015 г., когато е постановено решение на Съда на ЕС по дело С-145/14, до началото на май 2021 г.) е приключила техническата рекултивация на 66 депа, като е забавена рекултивацията на 47 от общинските депа. Освен това последните заповеди за прекратяване на експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания, са от декември 2017 г.

Въпреки ясно определения краен срок (декември 2020 г.), неглижирането на проблема в продължение на години и бавните темпове на закриване и рекултивация на старите общински депа, е пряката причина, която доведе и до уведомлението от Европейската комисия от 15.07.2021 г., че страната ни ще бъде изправена пред Съда на ЕС за втори път.

Битовите отпадъци са около 7 - 10 % от общия обем на боклука в ЕС

Битовите отпадъци са около 7 - 10 % от общия обем на боклука в ЕС

Информацията е по проекта SWAN "Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците"