От Еврокомисията решиха, че ще настояват пред Съда на ЕС налагане на финансови санкции за нерекултивираните общински депа, съобщиха от ЕК.

В предупредително писмо до България се посочва, че страната ще бъде изправена пред Съда на Европейския съюз (ЕС) за заплащане на огромни санкции, защото все още не са рекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци

България е внесла 14.4 хил.т. опасни отпадъци за 5 месеца

България е внесла 14.4 хил.т. опасни отпадъци за 5 месеца

От МОСВ подчертават, че в България е забранен вносът на отпадъци

Срещу България има постановено решение на Съда на ЕС от юли 2015 г. С него страната ни е осъдена за това, че не е закрила 113 стари общински депа, които не отговарят на европейското законодателство. Срокът за закриването им е бил до юли 2009 г. и продължават да се експлоатират към онзи момент.

Според поетите ангажименти от България към ЕК след първото решение на Съда всички 113 депа са с преустановена експлоатация към 2017 г., но до 31 декември 2020 г. е трябвало да бъдат рекултивирани. Шест години след осъдителното решение на Съда на ЕС, все още общините не са рекултивирали тези депа.

Задължават общините да събират разделно текстилни отпадъци

Задължават общините да събират разделно текстилни отпадъци

Общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране

Финансиране за извършване на този процес е осигурен от ПУДООС и ОПОС.

Министерство на околната среда и водите ще изпрати писма до кметовете на тези общини, които все още не са изпълнили ангажиментите съгласно съдебното решение, да приключат рекултивацията до края на месец юли.

Ако това не бъде направено от общините, те ще бъдат отнесени към Съда на Европейския съюз за налагане на финансови санкции.

Санкциите са както еднократни, така и дневни и са в изключително големи размери, отчитайки практиката на Съда на ЕС до момента.

По-рано през деня от Еврокомисията със свое решение закриха и четвъртата - последна, наказателна процедура срещу България от пакета Кръгова икономика.

По този пакет България е изпълнила окончателно ангажимента си за въвеждане в националното ни законодателство на европейските изисквания по Рамковата директива за отпадъците, по отношение на отпадъците от опаковки, както и специфичните отпадъци от излезлите от употреба превозни средства, батерии и акумулатори и такива от електрическо и електронно оборудване.

Скали се срутиха върху депото за отпадъци край Благоевград

Скали се срутиха върху депото за отпадъци край Благоевград

Срутил се е скален скат от югоизточния край на регионалното депо

От ЕК са посочили общините за темата на това писмо:

Велико Търново, Самоков, Трън, Казанлък, Роман, Брезник, Пордим, Чирпан, Гълъбово, Трекляно, Белоградчик, Гулянци, Костенец, Невестино (депо 1), Невестино (депо 2), Павликени, Полски Тръмбеш, Земен, Братово, Батак, Димово, Велинград, Копривщица, Елена, Стара Загора, Никопол, Пирдоп, Рила, Сапарева Баня, Плевен, Бобошево, Белово, Кочериново, Чупрене, Радомир, Каменар, Бяла (Варна), Трявна, Перник, Дупница и депата в селата Вишеград (Кърджали), Звездец и Граматиково.

Битовите отпадъци са около 7 - 10 % от общия обем на боклука в ЕС

Битовите отпадъци са около 7 - 10 % от общия обем на боклука в ЕС

Информацията е по проекта SWAN "Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците"