Дигиталната национална коалиция (ДНК) и Google.org обучиха над 1000 учители в Северозападна България. Това стана ясно на пресконференция в БТА при представянето на резултатите от проекта eStart@school - първото мащабно обучение на начални учители в Северозападна България.

Става въпрос за 6-месечен проект, при който лидери в прилагането на дигитални технологии в клас обучаваха свои колеги от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен. По време на проекта са избрани 12 дигитални посланици, които са достигнали до общо 1036 учители от Северозападния регион.

Представителят на Google.org Елисар Башир изтъкна, че въвеждането на дигиталните технологии в образователния процес е важно, защото насърчава децата да бъдат по-креативни, а не да възприемат пасивно света, в който живеят.

С 20 млн. лв. МОН обучава на дигитални умения 53 000 учители

С 20 млн. лв. МОН обучава на дигитални умения 53 000 учители

Използват европейския инструмент "селфи"

Тя посочи, че според проучванията 40% от европейците нямат адекватни дигитални умения, при положение че близо 90% от професиите скоро ще изискват определено ниво на дигитални компетенции. Отрезвяващ факт според нея е, че близо 65% от децата в бъдеще ще работят на работни места, които все още не съществуват, и това ще изисква добро владеене на технологиите.

От своя страна координаторът на eStart@school Валентина Иванова съобщи, че проектът е започнал на 18 април миналата година. 12-те дигитални посланици са осигурили тримесечно обучение на своите колеги от Северозапада, като първите 15 обучения са се провели в областните центрове, но основният фокус на програмата е бил върху малките общини - Мездра, Долни Дъбник, Червен бряг и др.

Маргарита Донкова от изследователския екип на "Галъп Интернешънъл" представи резултатите от проведеното социологическо проучване в региона.

От изложените данни става ясно, че преди преминаване на обучението са били интервюирани общо 322 учители от 110 населени места, а след завършване на курса са проведени 312 интервюта с начални учители от 156 учебни заведения в 102 населени места.

60% от учителите на Северозападна България се нуждаят от дигитални умения

60% от учителите на Северозападна България се нуждаят от дигитални умения

Проект обучава 450 учители от 200 училища в региона

След съпоставка на резултатите преди и след проекта е установено, че той е оказал силен положителен ефект.

Донкова посочва, че след обучението се отбелязва 15% ръст на учителите, които смятат, че са достатъчно запознати с дигиталните технологии - те вече са 47% от общия брой на интервюираните. С 13% е намалял броят на преподавателите, които все още се чувстват неуверени и рядко използват този вид технологии. За сметка на това броят на тези, които заявяват, че ги прилагат в учебния процес, нараства на 69%

53% от учителите са на мнение, че след обучението владеят в достатъчна степен дигиталните технологии, при положение че преди проекта те са били едва 38%.

Почти двойно повече стават преподавателите, които декларират високо професионално владеене на дигиталните практики и стратегии.

В края на проекта всеки трети учител се чувства по-запознат с темата.

Само 31% от българите имат основни дигитални умения, притеснен Момчил Неков

Само 31% от българите имат основни дигитални умения, притеснен Момчил Неков

В селските райони няма достъп до 3G и 4G мрежа