60% от учителите в Северозападна България изпитват необходимост от допълнителни дигитални умения, съобщиха от Дигитална национална коалиция.

Те се позовават на проучване на "Gallup International", направено по тяхна поръчка в края на март. Интервюирани са 322 учители от общо 215 училища и детски градини в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен.

Почти 60% от анкетираните казват, че не се чувстват достатъчно уверени. Те изпитват необходимост от допълнителна информация по темата и практически насоки за прилагане.

47% от учителите са запознати с възможностите на дигиталните практики в образованието и използват такива в ежедневната си работа, обменяйки опит с колеги. Свободно експериментират обаче малко над една трета от всички.

Само 31% от българите имат основни дигитални умения, притеснен Момчил Неков

Само 31% от българите имат основни дигитални умения, притеснен Момчил Неков

В селските райони няма достъп до 3G и 4G мрежа

Само 15% са уверени, че владеят повече варианти и ги прилагат при работата си с децата от предучилищен и начален курс на образование.

Изследването не отчита значими разлики между петте области от региона. Като цяло, в по-висока степен дефицит на знания и опит с дигиталните технологии е регистрирано сред учителите в детските градини. Учителите с по-голям стаж в сферата на образованието (респективно, по-възрастни) се чувстват в по-висока степен неподготвени в сравнение с по-младите колеги. Същото важи и за преподавателите в учебни заведения в селските региони.

Липса на дигитални умения в администрациите проблем пред е-управлението

Липса на дигитални умения в администрациите проблем пред е-управлението

Липсва и приоритизация на електронните услуги

Дигитална Национална Коалиция в сътрудничество с Министерство на образованието и науката и с подкрепата на Google.org стартира проект "E-start@school". Целта е намаляване риска от късен дигитален старт на учениците в Северозападна България. Инициативата предвижда обучение на 450 учители от 200 училища в региона.

Повечето деца от Северозападна България нямат достъп до цифровия свят - половината от хората от региона никога не са използвали компютър, гласи проучване. Половината от домакинствата нямат достъп до интернет, мотивират се от инициативата.

Целта на проекта е да обучи 450 учители от 200 основни училища и да достигне до 20000 ученици от региона в рамките на година.

Адаптацията към дигиталните технологии след детска възраст е значително по-трудна. Липсата на дигитални умения затруднява реализацията на пазара на труда.

Проектът ще насърчи използването на цифровите технологии в предучилищното и началното образование чрез обучение на преподавателите в училищата от дигитално необлагодетелстваните общности в малките населени места в Северозападна България.