1336 училища в страната са в грипна ваканция.

От днес в грипна ваканция са учениците от 31 училища в област Габрово, а от вчера - от 52 училища в област Търговище.

Още няма учебни занятия в 267 училища в София-град, в 194 училища в област Пловдив, в 124 - в област Благоевград, в 122 - в област Варна, 105 - в област Плевен, и 41 - в област Кюстендил.

В 83 училища в област Велико Търново, в 70 - в област Русе, в 59 - в област Разград, и в 72- в област Кърджали също не се провежда учебен процес.

Учениците от 61 училища в област Монтана, от 39 - в област Враца и от 11 - в София-област, също не ходят на училище.

Няма учебни занятия и в 4 училища в община Белово, област Пазарджик, и в една детска градина в област Видин.