Само 12% от учениците във Варна отиват на училище с желание, а близо 1/4 от тях са отегчени в часовете. Това съобщава БНР, позовавайки се на социологическо изследване, проведено сред 350 младежи на възраст между 14 и 18 години в четири училища в морската столица.

От направеното проучване може да се заключи, че нарастването на проявите на насилие в училище е свързано с увеличаващия се брой на конфликтите в училищната среда.

Сериозен ръст на отчетеното насилие между деца

Сериозен ръст на отчетеното насилие между деца

Статистиката не означава, че на всяка цена има ръст на физическото насилие

Над 72% от децата споделят, че в тяхното училище е имало прояви на насилие. Повече от половината анкетирани ученици посочват, че водят повърхностни разговори с родителите си, свързани с бита и оценките в училище.

Според социолога Георги Георгиев съвременните ученици не са наясно с ролята си в учебното заведение. Той смята, че трябва да започне диалог за ценностното осмисляне на училището.