Кметската администрация в Благоевград ще предложи на Общинския съвет да бъдат намалени с около 30 % таксите, които големите фирми плащат за битовите отпадъци.

Започва и проверка на имотите, освободени от такса "смет", съобщи БНР.

Идеята е процесът на събирането на сметта да бъде контролиран, тъй като в момента много от големите предприятия хитруват, като водят на отчет огромни имоти на името на физически лица, докато това всъщност са производствени бази.

Това, според кметския екип, намалява няколкократно таксата за смет, която се събира от основните производители на боклуци в общината.

Заедно с това в Благоевград започва и проверка на имотите, които са декларирани фиктивно, че не се ползват и са освободени от такса "смет".