Стопанисваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - МРРБ чрез ВиК операторите 9 язовира са в отлично експлоатационно състояние. Миналият петък са дадени инструкции на управителите на ВиК дружествата денонощно да следят нивата на язовирите за питейно-битово водоснабдяване и съоръженията към тях. Това съобщи пред медии днес министър Николай Нанков.

Контролирано се изпускат водни количества от язовирите "Христо Смирненски" край Габрово и намиращия се в района на Бургас "Ново Паничарево" с цел превантивно освобождаване на обем. Изпускането е със стойности под допустимите за съответното съоръжение. Нивата в язовирите се поддържат в съответствие с подадения от Министерството на околната среда график. Речните легла до 500 метра след язовирните стени са почистени и е осигурена нормална проводимост в тези участъци.

Има няколко новообразували се свлачища в Родопите и около Самоков. В авариен режим се прави укрепване и осигуряване на нормалната пропускливост на пътищата. Агенция "Пътна инфраструктура" и сформираният към нея щаб работят при денонощен режим, за да се реагира при необходимост, съобщи още регионалният министър

Свлачища затрудняват движението в област Смолян

Свлачища затрудняват движението в област Смолян

Обявено е бедствено положение