24-часова забрана за употреба на алкохол и цигари в училищните и социални заведения.

Това искане за промяна в общинската наредба ще направи кметът на Благоевград Атанас Камбитов. В момента наредбата за общинската собственост и обществения ред не дава възможност за санкции, съобщава БНР. Идеята на кмета е да може да бъдат налагани глоби от 100 до 500 лв., като по този начин и полицията, и общинската охрана ще може да влязат в задълженията си.

Предстои монтиране на системи за видеонаблюдение в училищните дворове и районите около тях. 

До два-три дни ще приключи подмяната на осветлението с LED-системи във всички учебни заведения, а в бюджета за следващата година ще се заложат средства за монтиране на постоянно видеонаблюдение. Това обаче не е достатъчно ефективна мярка срещу вандалски прояви и насилие, както и няма да предотврати лошата практика в училищните дворове извън учебно време да се пуши и пие. 

Кметът на Благоевград заяви още, че с подмяната на уличното осветление и избора на алтернативен доставчик на електроенергия в общинските обекти икономиите ще надхвърлят 1,2 милиона лева за следващите три години

С 40% са намалели разходите в образователните институции след газифицирането на училищните сгради.