Няма нерегламентирано изтичане на вода от язовир "Бебреш". Вода се подава единствено за нуждите на населението. Това са резултатите от проверката на водните съоръжения, разпоредена от премиера Бойко Борисов, съобщиха от "Напоителни системи".

Според извънредната проверка, направена от "Напоителни системи", ВЕЦ "Бебреш" не работи. Последният ден, в който е функционирала, е 25 септември 2018 г. 

1/3-та от язовир „Студена“ е източен от юни до декември 2018 г.

1/3-та от язовир „Студена“ е източен от юни до декември 2018 г.

Защо не се ползва водата на язовир "Пчелина", пита експерт от МОСВ

В присъствието на кметовете на Ботевград Иван Гавалюгов и Правец Румен Гунински е проверена цялата тръбопроводна мрежа и съоръжения на язовир "Бебреш", чрез които се водоснабдява населението на община Ботевград.

При огледа е открито тръбно отклонение със спирателен кран, който към момента на проверката не подавал вода. Според проверяващите спирателният кран е затворен. Според тях от 2012 г. по това отклонение не се подава вода за промишлени нужди. 

Кметът на Ботевград: Ситуацията с язовир "Бебреш" не е безопасна 

Кметът на Ботевград: Ситуацията с язовир "Бебреш" не е безопасна 

Сигналната лампа светнала много по-рано

Не е установено и наличие на байпасни връзки за нерегламентирано подаване на вода към територията на община Правец.

Въпреки това е решено да бъде затапен главният водопровод веднага след последния водоползвател на територията на община Ботевград, посока Правец. Целта е да няма съмнения у населението за нерегламентирано ползване на вода.

"Напоителни системи" ЕАД посочва в съобщението си, че миналата година е установен завишен разход на вода от МВЕЦ "Бебреш" за периода 20 май - 28 май 2019 и 18 юни -24 юни 2019 г.

По информация на дружеството-собственик на МВЕЦ "Бебреш", разходваната вода е използвана за профилактика на машините и съоръженията му. 

Борисов се разпореди да не се допуска водна криза и в Ботевград

Борисов се разпореди да не се допуска водна криза и в Ботевград

Нямало непосредствена опасност от режим на водата в старопланинското градче

Тази вода е използвана, когато водното ниво на язовир "Бебреш" е било под определената минимална кота за водовземане от 490,48 м, посочена в разрешителното, издадено от Министерство на околната среда и водите на дружеството, собственик на МВЕЦ "Бебреш".

За проверката е съобщено и на Басейнова дирекция "Дунавски район". Очакват се действия от тяхна страна. 

Воден апокалипсис в страната не се задава, успокоява МРРБ

Воден апокалипсис в страната не се задава, успокоява МРРБ

Само язовир "Бебреш" в Ботевград е критичен

На огледа присъстваха изпълнителният директор на "Напоителни системи" ЕАД Снежина Динева, управителят на клон "София" Веселка Нинова, кметът на гр. Ботевград Иван Гавалюгов, кметът на гр. Правец Румен Гунински, и директорът на "ВиК" - София Никола Нитов.