Язовирите, които се стопанисват от "Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК), са в добро техническо състояние.

Съоръженията на тези хидротехническите обекти се експлоатират без ограничения. Това се отнася както за язовирните стени и съоръженията към тях, така и за хидромеханичното и електрическото им оборудване.
Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос от народни представители.

Опасност от преливане на реки и язовири в Смолянска област

Опасност от преливане на реки и язовири в Смолянска област

Язовирът в Златоград прелива от вчера, но контролирано се изпуска вода

По думите на министъра поречията на реките на разстояние 500 метра след язовирните стени на въпросните водоеми са в изправно състояние и имат нужната проводимост.

Петкова увери, че всяка година на съоръженията се провеждат пролетни и есенни технически прегледи. Към настоящия момент състоянието на водоемите е в рамките на нормалното за зимния сезон. Всичките разполагат с достатъчен свободен обем за поемане на очакван приток при интензивно снеготопене.

Наличните обеми в язовирите от долното поречие на река Арда са в рамките на определения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) размер.

С внимание наблюдават язовирите в Южна България

С внимание наблюдават язовирите в Южна България

От днес до края на месеца времето ще бъде динамично

Енергийният министър припомни, че съгласно нормативните изисквания, лицата, стопанисващи язовири, са задължени текущо да подават информация за състоянието им към МОСВ.
НЕК изпълнявала това си задължение и ежедневно информирала МОСВ за водохранилищата, които са под нейн контрол, пише в прессъобщение на енергийното министерство.

НЕК, чрез своето предприятие "Язовири и каскади", стопанисва и управлява 19 язовира, които са от национално значение. При необходимост от предприемането на различни мерки, предвидени в аварийните планове, за всичките водоеми са осигурени необходимите средства за реализация, допълни Петкова.

ДАМТН започва проверки на язовирните стени в цялата страна

ДАМТН започва проверки на язовирните стени в цялата страна

Мерките са заради очакваните обилни валежи и сняг