Заради сушата през последните 2 години почти в 100 километра на дърветата в полезащитните пояси в Добруджа се наблюдава необичайно съхнене през тази година, съобщи БНР.

Другата причината за съхненето на полезащитните пояси в Добруджа е нов вид вредител по дърветата, непознат до този момент за страната ни. За преодоляването на проблема ще се пристъпи към санитарна сеч, както и засаждане на по-устойчиви на суша дървета.

Обследвани са 365 насаждения на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик. Там дърветата са на възраст между 20 и 80 години. Навсякъде се наблюдава този процес, но главно при планинския и американския ясен. Взети са проби от засегнатите пояси, които все още не са готови, но според учените дърветата са нападнати от непознат за България вредител, който се е появил заради промените в климата.

При най-засегнатите пояси ще се проведе санитарна сеч, за да не създават падналите дървета проблем на земеделците, а залесяването на засегнатите участъци ще стартира през пролетта на 2021 година.