Незаконна дървесина са установили лесничеите от Регионална дирекция по горите (РДГ) - Сливен и служители на Изпълнителна агенция по горите, съобщиха от МЗХГ.

Установената незаконна дървесина е в обект за съхранение и търговия с дървесина в село Могилино, област Ямбол. Проверката е направена на 14 април. Тогава са установени немаркирани с контролна горска марка трупи за бичене от дървесен вид ясен. Дървесината била без превозен билет, който да е вписан в електронния дневник на обекта.

Със заповед на директора на РДГ - Сливен е наложена принудителна административна мярка, с която дейността на обекта е спряна. Едновременно със заповедта е спрян и достъпът до информационната система на Изпълнителна агенция по горите за издаване и вписване на превозни билети.

Същият ден, на територията на Държавно горско стопанство (ДГС) Тунджа-Ямбол, горските инспектори са хванали бракониер, който ловува извън указаното в разрешителното за лов място. Оръжието му било заредено.

Инспекторите са съставили констативен протокол и са задържали ловния билет и разрешителното му за лов. Предстои съставянето на акт за нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча.

Интензивни проверки от служители на РДГ-Сливен и Югоизточно държавно предприятие се извършват в местността "Ормана", предупредиха от МЗХГ.

В последните дни има зачестили набези на лица от ромски произход. При последното нарушение е открита каруца натоварена с 0.70 куб. м. едра строителна дървесина от ясен, немаркирана с контролна горска марка. Каруцата заедно с материалите е задържана. Съставен е констативен протокол, който ще бъде изпратен в прокуратурата.