Нитрати в норми над допустимите са открити във водата на четири села в област Шумен, както и в шуменския квартал „Мътница”.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е взела проби от водата в 29 населени места през февруари месец. Изследвани са по химични показатели 40 водни проби, като от тях при 5 се установяват, че водата не отговаря на изискванията по показателя за нитрати.

При нормативно определена максимална стойност за нитрати в питейната вода от 50 мг/л, за с. Борци количеството е 56 мг/л, за с. Върбак - 54 мг/л, за с. Боян - 78 мг/л, за с. Лятно - 78 мг/л и за кв. "Мътница" - 54 мг/л.

По микробиологични показатели са изследвани 40 проби вода и всичките са отговаряли на изискванията.