През август трябва да завърши проучването на възможността продуктите от завода за столичните отпадъци да се изгарят в ТЕЦ "София", съобщи министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Очаква след края на август да бъде одобрена и следващата фаза на проекта за завод за отпадъци на София.

Ако резултатите покажат, че проектът е добър, той ще бъде обект на финансиране в следващия програмен период, каза Караджова.

"Няма драми със завода за отпадъци на София, проектът й ще се случи, и то в резултат на много устойчива политика", коментира министър Караджова.