Няма замърсяване на въздуха след пожара в Пловдив, съобщават от екоинспекцията в града.

Припомняме, вчера стана ясно, че екип на РИОСВ - Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС - Пловдив проследява стойностите на показателите на въздуха в ж.к. "Тракия", след като в близост до парк "Лаута" и зона А12 се запалиха сухи треви, разрази се пожар и части от квартала бяха задимени.

Следят се и двете автоматични станции за измерване качеството на въздуха в града - едната, разположена в близост до пожара в район "Тракия" и втората, разположена в кв. "Каменица".

РИОСВ-Пловдив следи показатели на въздуха след пожар

РИОСВ-Пловдив следи показатели на въздуха след пожар

В следващите часове се очаква повече информация

От екоинспекцията посочват, че от снощи до тази сутрин се наблюдава завишение на стойностите на фините прахови частици, но не и превишение на средноденонощната норма от 50 µg/m3. Следи се нивото и на останалите измервани показатели, като въглероден оксид, серен диоксид и други, чиито стойности към момента също не будят притеснение, като не показват превишаване на допустимите норми.

Окончателни осреднени за денонощието стойности на фините прахови частици екоинспекцията ще оповести утре.

От РИОСВ препоръчват гражданите да са по-внимателни, когато извършват дейности на открито (особено когато това се касае за малки деца и възрастни хора) и да затварят прозорците на жилищата си в близост до пожара.;

РИОСВ-Пловдив следи показатели на въздуха след пожар

РИОСВ-Пловдив следи показатели на въздуха след пожар

В следващите часове се очаква повече информация