Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Регионалната лаборатория към ИАОС - Пловдив е на мястото на пожара, разразил се в днешния ден в зона А12 на район "Тракия", след който кварталът е силно задимен.

Екоекспертите проследяват показателите на въздуха чрез автоматичната станция, която се намира в района.

РИОСВ - Пловдив ще информира обществеността своевременно за развитието на положението в следващите часове.

Препоръките на екоинспекцията към гражданите са да избягват дейности на открито, да затворят прозорците на жилищата си и да не пускат малки деца и възрастни хора навън, докато ситуацията не се нормализира окончателно.