Кризисният щаб към Областната управа на Бургас ще получи достъп до системата за наблюдение на снегорините. До този момент наблюдението се извършваше само от Пътното управление в града.

Областна администрация Бургас ще е първата в страната, която при бедствие ще може да следи и координира в реално време работата на почистващата техника.

Така при криза, на място в бургаската институция, ще могат да се контролират всички дейности на почистващите фирми, ще се спести време за обмен на информация.

Мярката ще осигури по-бързо взимане на решения и осигуряване на адекватни действия по време на бедствени ситуации, като техниката ще бъде насочвана и концентрирана в най-проблемните участъци.7

На среща при областния управител над 30 представители на регионалните институции и общинските администрации са докладвали за готовността за посрещане на зимния сезон. Във всички общини са осигурени нужните инертни материали стана ясно по време на срещата. От телефон 112 са оборудвани с нова техника, връзката с всички служби е проверена, а служителите са преминали през специално обучение за реакции при възникнали кризи.

Липсата на кръводарители в област Бургас също беше предмет на разговорите. Всяка седмица се налага доставка на кръвни продукти от други области, основно от Стара Загора. Затварянето на пътища през зимата затруднява тези доставки. Областният управител се ангажира да съдейства за организиране на кампании по кръвонабиране, в които всички общини заявиха готовност да се включат.

Актуализирани са списъците с данни за хората на хемодиализа и хронично болните в областта. Български червен кръст провежда обучения на структурите си, има подготвен доброволчески екип, а задължителния бедствен резерв е наличен.