Подписаха договорите за реконструкция на софийските гари Подуяне и Искър. Двете основни софийски гари ще бъдат изцяло обновени през следващата година със средства от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

Гаровите комплекси Подуяне и Искър са част от жп линията София - Пловдив, която е най-натоварената в страната. За 2017 г. броят на пристигащите и заминаващи пътници по това направление са 1,4 млн. души.

В реконструкцията се включва напълно обновяване на приемните, нови енергоефективни, високотехнологични модерни инсталации - електрическа, отоплителна, вентилационна, климатична, ВиК, охранителна, видеонаблюдение, оповестителна, както и проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и саниране на елементи на сградите.

Изпълнител на реконструкцията на гаров комплекс Подуяне е "Инфраструктурно строителство" АД. Стойността на договора е 2 903 166, 23 лв.

Ремонтът на гаров комплекс Искър пък ще бъде направен от Консорциум "Гара Искър 2018", състоящо се от фирмите "Среги" ООД и "ТИТ Инженеринг" ЕООД. Стойността му е 1 212 239,00 лв.