"Над 65 хил. души ще бъдат включени към подобреното пречистване на отпадъчните води и още 5500 жители ще имат достъп до по-добро водоснабдяване. Загубите на вода се очаква да бъдат намалени с над 7%.".
Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов в Асеновград, където провери рехабилитацията на ВиК мрежата с изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на града.

Над 106 млн. лева е ремонтът на ВиК мрежата и строежа на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Асеновград. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 е 80 млн. лв.
Строежът и рехабилитацията на канализационната мрежа на Асеновград е изпълнен на 90 на сто. На водопроводната мрежа изпълнението е над 70 %. Строителството на ПСОВ е изпълнено 80%, като довеждащият водопровод е напълно изграден.

Очаква се след приключване на всички дейности, пречиствателната станция за отпадъчни води на Асеновград да е една от най-големите в България - обхваща 50 декара. "Инвестицията на общината е над 26 млн. лв. Цялата апаратура е доставена и предстои поетапното й монтиране", каза кметът на общината д-р Емил Караиванов. Очакванията са следващите 4 месеца да започне реалното пречистване на водите.

По време на срещата в община Асеновград министър Димов и кметът Емил Караиванов обсъдиха и качеството на атмосферния въздух. През месец май 2017 г. общината получи пари от ОПОС ‎2014-2020 за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух.